בין לקוחותינו

המלצות הלקוחות שלנו

חברת יצ-אר ביצעה בשנת 2015 עבודות פיתוח, עפר, תשתיות, מים, ביוב, ניקוז, עבודות אספלט וריצופים בישוב אלסייד.
העבודה בוצעה באופן יסודי, במקצועיות רבה תוך כדי עמידה בלוח זמנים ולשביעות רצוני המלאה.
היקף העבודות – כ- 4,500,000 ש”ח
מועצה אזורית אל קסום
הנני לאשר בזאת כי חברת יצ-אר בע”מ, ביצעה עבודות הקמת מעון תלת כיתתי-בן גוריון ברמלה, בין השנים 2016-2017,
בהיקף כספי של 3,418,827 ש”ח.
החברה הינה בעלת יכולות מקצועיות גבוהות, ביצוע העבודה היה מדויק מקצועי ביותר תוך עמידה בלו”ז.
העבודה בוצעה לשביעות רצוני המלאה
הנני ממליץ בחום על העסקת חברת יצ-אר בע”מ בכל גוף/ארגון/רשות ציבורית ו/או פרטית.
מ. מנדל - הנדסת בנין
חברת יצ-אר בע”מ ביצעה את עבודות הקמת תחנת שאיבה לביוב בנוף איילון בהיקף של 5,500,000 ש”ח
העבודות בוצעו לשביעות רצוננו תוך כדי עמידה בלו”ז.
התחלה הופעלה לפני כ שנה וחצי ועובדת בצורה טובה.
י.שיפריס - מהנדסים יועצים
הנני לאשר בזאת כי חברת יצ-אר בע”מ,
ביצעה עבודות הנחת קו ביובי שוכות, עובודת עפר מצעים במועצה אל קסום בהיקף של כ- 4.7 מליון ש”ח.
החבה הניה בעלת יכולות מקצועיות גבוהות, ביצוע העבודה היה מדויק מקצועי ביותר תוך עמידה בלו”ז (ואף הקדימה את מסירת הפרויקט).
העבודה בוצעה לשביעות רצוני המלאה.
כחלית ניהול פרויקטים
מברת יצ-אר ביצעה בשנת 2016 עבודות איסוף וסילוק ביוב למועצה אזורית דרום השרון.
העבודה בהיקף 5,930,000 בוצעה לשביעות רצוננו של המזמין באופן יסודי, במקצועיות רבה תוך עמידה בלוחות הזמנים.
לוגיסטר בע"מ
חברת יצ-אר בניהולו של דני אדרי ביצעה עבודות שדרוג מט”ש צפת בהיקף של כ – 12 מליון ש”ח + מע”מ העבודה בוצעה במקצועיות רבה, אחריות ולשביעות רצוני המלאה.
כחלית ניהול פרויקטים בע"מ
בים השנים 2010-2011 הקימה חברת יצ-אר בע”מ מכון הגברת מים בלחץ גבוה (תחנת שאיבה) בעיר מודיעין עילית. המשאבות בספיקה גבוהה – 650 מ”ק לשעה.

העבודות בוצעו לשביעות רצוננו המלאה, תוך הקפדה על איכות, מקצועיות ועמידה בלוח זמנים.

עיריית מודיעין עילית
הריני מאשר כי חברת יצ-אר בצעה במהל 2012-2013 הקמת קווי ביוב ותחנת שאיבה בעורף צפוני נמל אשדוד בעומר מעל 8 מטרים.
העבודה בוצעה לנוכחות מי תהום, באופן מקצועי ולשבינות רצון המזמין.
בעז חרובי הנדסה
חברת יצ-אר בע”מ ביצעה בנית ת”ש בטירת הכרמל בשווי 13,000,000 ש”ח כולל מע”מ, העבודה בוצעה לשביעות רצוננו ובמקצועיות רבה תוך עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט.
משרד הבינוי והשיכון