אחיסמך – עבודות תשתיות ופיתוח שטחי אחסון

תמונות מהפרוייקט

אודות הפרוייקט