שדרוג תחנת שאיבה לביוב פארק ת.מ.ר

הקמת תחנת שאיבה חדשה נוספת ומתקן לנטרול ריחות

תמונות מהפרוייקט

אודות הפרוייקט